Term Dates

2023 Term Dates

Term 1: 31 January – 6 April

Term 2: 24 April – 30 June

Term 3: 17 July – 22 September

Term 4: 9 October – 14 December 

2024 Term Dates (TBC)

Term 1: Monday 29 January – Friday 12 April

Term 2: Monday 29 April – Friday 5 July

Term 3: Monday 22 July – Friday 27 September

Term 4: Monday 14 October – Friday 20 December