บ้าน

ที่การบ้าน ANI ถูกออกแบบมาเพื่อ:

  • เสริมสร้างแนวคิดที่เรียนรู้ที่โรงเรียน
  • ขยายการเรียนรู้
  • เตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ใหม่

นอกจากนี้ยังจะช่วยให้นักเรียน:

  • รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของพวกเขา
  • พัฒนาทักษะการจัดการเวลา
  • พัฒนาพฤติกรรมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

การบ้านถูกกําหนดผ่านโปรแกรมการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ

School is closed due to Lockdown - Alert Level 3. Please refer to the ANI school app for updates.
Feel free to call the school on 09 630 1109 with any pressing issues, questions or concerns. Please remember that the school grounds are unfortunately closed – this includes the playground, fields and courts.