ติดต่อและสนับสนุน

สอบถามข้อมูลทั่วไป / ผู้ปกครอง

สําหรับนักเรียน


  • คลิก
    ที่นี่หากคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกรังแก (เป็นความลับ)
Term 4 commenced on Monday 18th October. Due to Auckland being at Alert Level 3 we will be delivering lessons online. Please refer to the ANI SchoolApps for details and regular updates.
Feel free to call the school on 09 630 1109 with any pressing issues, questions or concerns. Please remember that the school grounds are unfortunately closed – this includes the playground, fields and courts.