ติดต่อและสนับสนุน

สอบถามข้อมูลทั่วไป / ผู้ปกครอง

สําหรับนักเรียน


  • คลิก
    ที่นี่หากคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกรังแก (เป็นความลับ)

A REMINDER FOR ALL PARENTS

ANI TEACHER ONLY DAYS 

20 May 2022 – SCHOOL CLOSED

23 May 2022 – SCHOOL CLOSED

3 June 2022 – SCHOOL CLOSED